در حالیکه منتظر در دسترس قرار گرفتن گوشی G3 ال جی هستند، ساکنین کره جنوبی به سرعت درحال خرید این گوشی اند.

در پنج روز اول فروش گوشی پرچمدار ال جی، فروش آن از 100 هزار عدد گذشت.

این موضوع منطقی است زیرا میدانیم که از رقیبش یعنی گوشی galaxy S5 سامسونگ پیشی گرفته است. ال جی 25 تا 30 هزار عدد در روز ولی سامسونگ 7 تا 8 هزار عدد در روز.

 

در سال گذشته G2 ال جی در پنج روز اول فروش خود حدود 10 هزار عدد در روز فروخت. یعنی فروش G3 دو برابر بهتر بوده است.

تصمیم ال جی برای فروش G3 روز اول فقط در کره عواقب خودش را داشته است. galaxy S5 سامسونگ 10 میلیون عدد در 25 روز اول فروخت، یعنی 2 میلیون عدد در 5 روز. اما در ابتدا ال جی تنها در 125 فروشگاه عرضه شد.

البته اپل در این مورد رکورد دار است با 5 میلیون فروش فقط در سه روز.

به هر حال، امیدواریم که ال جی بیش از این زمان را ازدست ندهد و این هیولای QHD را این ماه روانه اروپا کند و بزودی نیز روانه سایر بازار ها نماید.

منبع: ترجمه تخصصی