تحویل تمامی سفارشات ترجمه به صورت تایپ شده در فایل Word یکی دیگر از خدمات رایگان سایت ترجمه تخصصی است. مترجمان بعد از انجام ترجمه فایل را تایپ و ویرایش نهایی می کنند. این خدمات در همه پلن های ترجمه (برنز، نقره ای، طلایی) ارائه می شود.