قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
148,950 ریال
80,550 ریال
45,450 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
140,675 ریال
76,075 ریال
42,925 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
132,400 ریال
71,600 ریال
40,400 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
127,435 ریال
68,915 ریال
38,885 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
120,815 ریال
65,335 ریال
36,865 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
110,885 ریال
59,965 ریال
33,835 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
97,645 ریال
52,805 ریال
29,795 ریال

کشاورزی یا به عبارت دیگر زراعت یا باغبانی عملی است که در آن به پرورش حیوانات ، گیاهان، قارچ ، و دیگر اشکال جانداری ازغذا ، لیف ، سوخت زیستی ، داروها و محصولات دیگری که برای حفظ و بهبودی زندگی انسان ها استفاده می شود، می پردازد. کشاورزی توسعه کلیدی در ظهور تمدن انسانی کم تحرک بود که به موجب آن کشاورزی از گونه های اهلی ، مواد غذایی مازادی را تولید کرد که به پرورش توسعه تمدن انجامید. مطالعه کشاورزی به عنوان علم کشاورزی شناخته شده است. تاریخچه ی کشاورزی به هزاران سال پیش برمی گردد و توسعه ی آن با  آب و هواهای به شدت مختلف، فرهنگ ها، و فن آوری رانده و تعریف شده است. با این حال، تمام کشاورزی به طور کلی به  تکنیک هایی برای گسترش و حفظ زمین هایی که برای افزایش  گونه های اهلی مناسب می باشد متکی است. برای گیاهان، این معمولا نیاز به نوعی از آبیاری دارد، اگر چه روش های کشاورزی دیم نیز وجود دارد. دام ها در محیطی که ترکیبی ازسیستم های اساسا مرتع و بی زمین  هستند و در صنعتی که تقریبا یک سوم مناطق  یخ و بدون آب جهان را پوشش میدهد، پرورش می یابند. در کشورهای توسعه یافته، کشاورزی صنعتی بر اساس تک کشتی در مقیاس بزرگ تبدیل شده است به سیستم غالب کشاورزی مدرن، اگرچه حمایت روزافزونی از کشاورزی پایدار که شامل کشاورزی دایمی و کشاورزی ارگانیک میباشد نیز وجود دارد.

تا زمان انقلاب صنعتی، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت انسانی در بخش کشاورزی تلاش می نمود.کشاورزی ماقبل صنعتی به طور معمول امرار معاش کشاورزی / خودکفایی است که در آن کشاورزان  بیشتر محصولات خود را به جای محصولات نقدی برای تجارت ، برای مصرف خود پرورش میدادند. تغییر قابل توجهی در فعالیت های کشاورزی در طول قرن گذشته در پاسخ به فن آوری های جدید ، و توسعه بازارهای جهان رخ داده است.این نیز به پیشرفت های تکنولوژیکی در تکنیک های کشاورزی، مانند روش هابر- بوش برای سنتز نیترات آمونیوم منجر شده است که تمرین های سنتی از مواد مغذی بازیافت با تناوب زراعی و کود دامی را کم اهمیت تر ساخته.

زراعت مدرن، پرورش نباتات، مواد شیمیایی کشاورزی مانند آفت کش ها و کودها، و پیشرفت های تکنولوژیکی به شدت برداشت از کشت را افزایش داده، اما همزمان نیز باعث  آسیب زیست محیطی گسترده و اثرات منفی سلامت انسان شده است.پرورش انتخابی و روش های مدرن در دامداری بطور مشابه بازدهی گوشت را افزایش داده، اما باعث افزایش نگرانی در مورد رفاه حیوانات و اثرات بهداشتی آنتی بیوتیک ها، هورمون های رشد، و سایر مواد شیمیایی که معمولا در تولید گوشت صنعتی استفاده می شوند نیز شده است.ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی عنصر در حال افزایش کشاورزی هستند، هر چند که آنها در چند کشور ممنوع شده است.تولید مواد غذایی کشاورزی و مدیریت آب به طور فزاینده ای تبدیل شده اند به مسائل جهانی که در حال ترویج دادن مذاکره بر روی تعدادی از جبهه ها هستند.تخریب قابل توجهی از زمین و منابع آب، از جمله کاهش سفره های آب در دهه های اخیر مشاهده شده، و اثرات گرم شدن کره زمین برکشاورزی و کشاورزی برگرم شدن کره زمین هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

محصولات عمده کشاورزی بطور گسترده به غذاها، الیاف، سوخت و مواد اولیه گروه بندی می شوند. غذاهای ویژه عبارتند از غلات (دانه)، سبزیجات، میوه ها، روغن، گوشت و ادویه جات . الیاف عبارتند از پنبه، پشم، کنف، ابریشم و کتان. مواد خام عبارتند از چوب و بامبو. دیگر مواد مفید توسط گیاهان، از جمله رزین، رنگ، داروها، عطرها، سوخت های زیستی و محصولات زینتی مانند گل های شاخه بریده و گیاهان گلخانه ای تولید میشوند. بیش از یک سوم از کارگران جهان در بخش کشاورزی و تنها بعنوان یاور در بخش خدمات مشغول به کارهستند ، اگر چه درصدی از کارگران کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به طور چشمگیری در چند قرن گذشته کاهش یافته است.