ترجمه زیرنویس

ترجمه فایل های SRT (زیرنویس) توسط تیم ترجمه ای ترنس به صورت دقیق و با کمترین هزینه انجام می شود.

قیمت گذاری فایل SRT

ای ترنس (itrans.ir) تنها سایتی است که فایل های srt را دقیق قیمت گذاری می کند. ما با استفاده از نرم افزار اختصاصی متن را استخراج و بررسی می کنیم.


زمان تحویل زیرنویس

زمان تحویل زیرنویس متناسب با تعداد دیالوگ ها متفاوت است. برای مثال زیرنویس 500 خطی که در هر خط 4 کلمه باشد به صورت عادی حداکثر در 2 روز و به صورت فوری 1 روزه تحویل داده می شود.


مترجم زیرنویس

تعدادی از مترجم های زیرنویس

مريم ا.

محمدرضا ر.

ایمان ش.

آناهیتا ن.

بهاره ی.