ترجمه شیمی

مهندسی شیمی به شاخه ای از مهندسی اطلاق می شود که در آن دانشجویان با فراگیری دقیق اصول و قواعدی از علوم شیمی، فیزیک، ریاضیات و اقتصاد، اقدام به تولید، تغییر دادن و انتقال مؤثر مواد، ترکیبات شیمیایی و انرژی می کنند. یک متخصص مهندسی شیمی که در این حرفه به خوبی تجربه پیدا کرده باشد،

مهندسی شیمی به شاخه ای از مهندسی اطلاق می شود که در آن دانشجویان با فراگیری دقیق اصول و قواعدی از علوم شیمی، فیزیک، ریاضیات و اقتصاد، اقدام به تولید، تغییر دادن و انتقال مؤثر مواد، ترکیبات شیمیایی و انرژی می کنند. یک متخصص مهندسی شیمی که در این حرفه به خوبی تجربه پیدا کرده باشد، قادر به تولید فرایندهایی در ابعاد وسیع خواهد بود که به واسطه آن ها امکان تبدیل مواد شیمیایی، مواد خام، سلول های زنده، ارگانیسم های میکروسکوپی و انرژی به محصولات و فرم های کارآمد و قابل استفاده وجود داشته باشد.
از تخصص و تجربه مهندس های شیمی در بسیاری از کارهای مربوط به طراحی و به کار اندازی دستگاه ها و کارخانجات مختلف استفاده می شود: ارزیابی و تحلیل خطر و ایمنی ناشی از فعالیت ها، تحلیل و طراحی پروسه های مختلف کاری، مهندسی کنترل، مهندسی واکنش های شیمیایی و دستورهای عملیاتی از جمله این کارها هستند.

ترجمه مقاله شیمی

مترجمان ما تا کنون بیش از 7000+ مقاله شیمی را ترجمه کرده اند. این مقالات بیشتر از انگلیسی به فارسی و بلعکس ترجمه شده است.

مترجم شیمی

تعدادی از مترجم های شیمی

سید مهدی ط.

سید حسین ه.

محمد ث.