ترجمه شیمی

شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده‌است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.
مهندسی شیمی شاخه ای از مهندسی می باشد که علوم طبیعی (یا تجربی) (برای مثال شیمی و فیزیک) و علوم مربوط به زندگی (برای مثال، میکروبیولوژی و بیوشیمی) را همراه با ریاضیات و اقتصاد برای تولید، انتقال، حمل و نقل و کاربرد صحیح مواد شیمیایی، مواد و انرژی اعمال می کند. این شاخه از مهندسی، ضرورتا به مهندسی مواد شیمیایی، انرژی و فرایندهایی می پردازد که آنها را ایجاد کرده و یا تبدیل می کنند. مهندسان شیمی مدرن درگیر با فرایندهایی هستند که مواد خام یا مواد شیمیایی (ارزان) را به اشکال مفیدتر یا با ارزش تر تبدیل می کنند. بعلاوه، همچنین در کنترل مواد با ارزش و تکنیک های مربوطه پیشقدم هستند- که اغلب برای زمینه های مربوطه همچون نانوتکنولوژی، سلولهای سوختی و مهندسی زیستی ضروری هستند. دو زیر گروه وسیع مهندسی شیمی، طراحی، تولید و عملیات گیاهان و ماشین آلات در فرایندهای مربوطه و شیمی صنعتی (مهندسان فرایند شیمیایی) و توسعه مواد جدید یا مواد سازگار برای محصولات، از مواد غذایی و مشروبات گرفته تا مواد آرایشی تا پاک کننده ها و عناصر داروسازی، در میان محصولات دیگر (مهندسان محصولات شیمیایی) می باشد.