ترجمه کشاورزی و صنایع غذایی

کشاورزی یا به عبارت دیگر زراعت یا باغبانی عملی است که در آن به پرورش حیوانات، گیاهان، قارچ و دیگر اشکال جانداری از غذا، سوخت زیستی، داروها و محصولات دیگری که برای حفظ و بهبودی زندگی انسان ها استفاده می شود، می پردازد. 

کشاورزی یا به عبارت دیگر زراعت یا باغبانی عملی است که در آن به پرورش حیوانات ، گیاهان، قارچ ، و دیگر اشکال جانداری از غذا، سوخت زیستی، داروها و محصولات دیگری که برای حفظ و بهبودی زندگی انسان ها استفاده می شود، می پردازد.

تاریخچه کشاورزی

قدمت کشاورزی به بیش از ده هزارسال می رسد، بیشترین نوع اوری در کشاورزی در قرن اخیر رخ داده است. تاریخ دانان بر این عقیده اند که پایه تشکیل تمدن ها، کشاورزی است.

کشاورزی توسعه کلیدی در ظهور تمدن انسانی کم تحرک بود که به موجب آن کشاورزی از گونه های اهلی، مواد غذایی مازادی را تولید کرد که به پرورش توسعه تمدن انجامید. مطالعه کشاورزی به عنوان علم کشاورزی شناخته شده است. تاریخچه ی کشاورزی به هزاران سال پیش برمی گردد و توسعه ی آن با  آب و هواهای به شدت مختلف، فرهنگ ها، و فن آوری رانده و تعریف شده است. با این حال، تمام کشاورزی به طور کلی به  تکنیک هایی برای گسترش و حفظ زمین هایی که برای افزایش  گونه های اهلی مناسب می باشد متکی است.

صنایع غذایی

صنایع غذایی به کشاورزی وابسته است، صنایع غذایی به علوم و صنایعی اطلاق می‌شود که طی آن مواد غذایی گیاهی و حیوانی، تولید، برداشت و فرآوری شده، برای مصرف آماده می‌گردد.


رشته کشاورزی و صنایع غذایی

در قدیم در دانشگاه‌های کشور با نام «مهندسی کشاورزی – صنایع فراورده‌های کشاورزی» ارائه میشد. از سال ۱۳۷۱ به‌طور رسمی به «علوم و مهندسی صنایع غذایی» تغییر نام داده است.


مترجم کشاورزی و صنایع غذایی

تعدادی از مترجم های کشاورزی و صنایع غذایی

خدیجه گ.

زینب ن.