من الآن دو روزه که مدارکم رو کامل کردم و پیغام هم فرستادم ولی حساب کاربری من هنوز فعال نشده. چرا؟>

پاسخ کاربر
حتما بعد از تکمیل مدارک پیام (تیکت) بزنید تا بررسی شود
مدیر سایت

 چجوری؟

مترجم شماره 2447

 من پیام زدم ولی بررسی نشده.

مترجم شماره 2447