سلام. محل برگزاري آزمون کجاست؟ 

پاسخ کاربر

 سلام

آزمون آنلاین است و از طریق سایت انجام می شود. در صورتی که مدارک خود را کامل کردید به مدیریت پیام بزنید

موفق باشید

مدیر سایت