باسلام.من یک هفته است که مدارکموفرستادم ولی آزمونی درکارنیست.

پاسخ کاربر

سلام

بدلیل درخواست های زیاد آزمون ها با تاخیر درحال انجام است. توجه داشته باشید مراحل زیر برای فعال شدن مترجم باید انجام شود.

1- تکمیل فرم
2- ارسال مدارکف انتخاب زبان ها، زمینه ها، تکمیل اطلاعات حساب بانکی و ...
3- ارسال پیام به مدیر جهت بررسی
4- بررسی فرم و مدارک
5- درصورتی که مدارک یا فرم ناقص باشد باید تکمیل شود
6- شرکت در آزمون
7- بررسی نتیجه آزمون
8- فعال شدن یا رد شدن مترجم

این مراحل برای همه مترجمان انجام می شود.

مدیر سایت