واقعا به نظرتون بهتر نیست که ابتدا تعدا سفارشات رو بالا ببرید بعد تعداد مترجمین ؟ 

پاسخ کاربر

الان 2 سفارش منتظر مترجم است. تعداد سفارشات متناسب با تعداد مترجمان فعال است.

مدیر سایت