نظر سنجی کجای سایت گذاشته شده ؟

بنده نتونستم پیداش کنم ؟

 

پاسخ کاربر

 حساب مترجمی، فقط در صورتی که مترجم فعال در سایت باشید می توانید این بخش را مشاهده فرمایید.

مدیر سایت