سلام

اگر نتوانستیم امتیاز مناسب را کسب کنیم و یا غیرفعال شدیم میتوانیم دوباره در سایت حضور داشته باشیم و فعال شویم ؟

پاسخ کاربر

سلام

بله می توانید دوباره در آزمون شرکت کنید. توجه داشته باشید بین هر دو آزمون باید حداقل 3 ماه فاصله باشد. در این فرصت می توانید روی توانایی ها ترجمه خود کار کنید. برای شرکت مجدد دوباره پیام بزنید.

موفق باشید.

مدیر سایت