سلام

حق الزحمه مترجمین چه موقع پرداخت می شود؟

پاسخ کاربر

 سلام

10ام هر ماه واریز می شود. 

موفق باشید

مدیر سایت