با سلام میشه بگین چرا حساب کاربری من مسدود شده است؟

پاسخ کاربر

تمامی موارد مربوط به حساب مترجمی فقط از طریق پشتیبانی و پیام داخلی پیگیری شود. در این بخش امکان رسیدگی وجود ندارد.

مدیر سایت