سلام تازه ثبت نام کرده ام وپیامک و ایمیلی مبنی بر برگزاری آزمون تعیین سطح دریافت نموده ام ولی در بخش پیام های پروفایلم متنی برای ترجمه به عنوان آزمون مشاهده نکردم

پاسخ کاربر

 تمامی موارد مربوط به ثبت نام مترجم را فقط از طریق پیام داخلی پیگیری فرمایید. در این بخش امکان پاسخگویی به این موارد وجود ندارد.

مدیر سایت