با سلام

آیا برای آزمون زمان مشخصی در نظر میگیرد ( مثل زمان بندی یک امتحان )  ؟ آیا نمره قبولی بر اساس زمان تحویل ترجمه است یا بر اساس کیفیت ترجمه ؟

پاسخ کاربر

 سلام

بله زمان انجام آزمون دقیقا همان زمانی است که باید سفارش با تعداد کلمه مساوی تحویل داده شود. توجه داشته باشید در صورتی که آزمون در زمان مورد نظر انجام نشود به صورت خودکار اکانت مسدود خواهد شد.

مدیر سایت