با سلام آيا صفحه برآورد قيمت براي افرادي است كه سفارش ترجمه مي دهند يا مترجم؟ و اكر براي مترجمان نيست آنها چطور از صحت محاسبه حق الزحمه خود توسط سيستم مطمئن شوند.

پاسخ کاربر

سلام

تمامی بخش های ثبت سفارش مربوط به مشتری است. در صفحه خانه هر مترجم مبلغ دقیق دستمزد سفارش، تعداد کلمات، پلن، سرعت و جزئیات کامل مربوط به نتیجه پردازش متن (درصورت انجام) وجود دارد. مترجم با بررسی این موارد و فایل می تواند سفارش را قبول کند. 

مدیر سایت