با سلام. تکلیف حساب کاربری من کی مشخص می شود؟

پاسخ کاربر

سلام

برای پیگیری وضعیت حساب مترجمی از پیام داخلی استفاده فرمایید. یا در ساعات اداری با شرکت تماس بگیرید.

موفق باشید

مدیر سایت