سلام من میخوام چهار زبان برای ترجمه انتخاب کنم آیا از چهار زبان آزمون گرفته میشه و بیشترین مشتری مربوط به کدام زبان یا زبانها و زمینه ها می شوند

پاسخ کاربر

سلام

فعلا انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی آزمون گرفته می شود. درصورتی که زبان دیگری مد نظر دارید حتما از طریق پیام داخلی بفرمایید تا آزمون گرفته شود. تعداد سفارشهای انگلیسی و فارسی بیشتر از سایر زبان ها است.

موفق باشید

مدیر سایت