با سلام ، 1-آیا امکان حذف درخواست مدارکی چون قبض های منزل در جریان استخدام مترجمین وجود دارد؟ ****.2- با استخدام در این موسسه مترجم در پایان ماه "حداقل "چه مبلغی درآمد خواهد داشت؟

پاسخ کاربر

 سلام

1-از بخش پیام درخواست حذف اکانت بدهید کل اطلاعات شما از سیستم حذف می شود. توجه داشته شماره ملی و نشانی ایمیل شما دیگر برای ثبت نام قابل استفاده نخواهد بود.
2-با توجه به تعداد سفارشات انجام شده متفاوت است، مترجمی ممکن است روزانه 2 سفارش انجام دهد و مترجمی ممکن است ماهیانه 1 سفارش انجام دهد.

موفق باشید

مدیر سایت