با سلام چطوزی میتونیم مبالغی در حساب کاربری ما لحاظ شده را دریافت کنیم

با تشکر

پاسخ کاربر

سلام

اگر مترجم هستید این مبالغ به صورت خودکار روز 10 هرماه واریز می شود. اگر مشتری هستید یک پیام داخلی بزنید.

نامشخص