سلام. اگر کسی که سفارش می دهد پلن برنز را انتخاب کند یعنی سفارش او با کیفیت پایین تر ترجمه خواهد شد؟ یعنی مترجمان اجازه پیدا می کنند آن را با کیفیت پایین تر ترجمه کنند؟ در غیر این صورت چه لزومی به پلن های بالاتر وجود دارد؟

پاسخ کاربر

 سلام

خیر، مترجمانی سفارش را انجام می دهند که کیفیت ترجمه آن ها در سطح برنز است. مترجمان سطوح بالاتر حق ندارد از کیفیت ترجمه کم کنند، درصورتی که در بررسی کنترل کیفیت مشخص شود مترجمی این کار را انجام داده سفارش مرجوع خواهد شد.

موفق باشید.

مدیر سایت