سلام خسته نباشید.

ظاهرا برای مترجمان شرایطی برای ارتقای پلن قرار دادید،در صورت صحت لطفا توضیح بدهید.

پاسخ کاربر

سلام

بخش کنترل کیفیت و بخش آموزش این موارد را رسیدگی می کنند. لطفا به بخش آموزش اطلاع دهید.

موفق باشید

مدیر سایت