من 23 سال دارم وبه چهار زبان هندي عربي انگليسي و پاكستانى مسلطم ولي مدرك ندارم و دنباله كار ميگردم ميتوانم بدون مدرك مترجم شوم.سجاد

پاسخ کاربر
بعد از ثبت نام و شرکت در آزمون آنلاین می توانید همکاری خود را شروع کنید. مدیر سایت