باسلام می خواستم بدانم چرا گاهی اوقات سفارش ترجمه ای که همان لحظه روی سایت گذاشته شده قابل مشاهده و قبول سفارش آن نمی باشد.

پاسخ کاربر

 سلام

مترجمان دیگر کار را انتخاب کرده اند. پیامک خود را فعال کنید. (از منوی پروفایل)

مدیر سایت