سلام یک مقاله برای ترجمه دارم ولی pdf انرا ندارم چگونه می توانم برای ترجمه بفرستم ؟

پاسخ کاربر

سلام

درصورتی که فایل ارسالی در قالب های po, rtf, csv, srt, rar, zip, xlsx, xls, txt, pdf, doc, docx نیست، فایل را به صورت فشرده zip از صفحه http://itrans.ir/preorder ارسال فرمایید.مدیر سایت