سلام
متن ترجمه شده بصورت تایپ شده ارسال میشود؟

پاسخ کاربر

سلام

ترجمه در تمامی پلن ها به صورت تایپ شده با جدول، نمودار و تصاویر است.

موفق باشید

مدیر سایت