با سلام

چرا انقدر تعداد مترجم های شما بالاست؟ از تعداد سفارشاتی که تا کنون گرفته اید بیشتره! من از روز اول و شاید کارهای اول با شما همکاری کرده ام. اما الان دیگه دارم نا امید میشم. انقدر تعداد مترجمین شما بالاست که شرایط رقابتی سختی برای دریافت کار وجود دارد. آیا تمهیداتی را برای این موضوع در نظر گرفته اید؟ آیا در نظر دارید تا زمانی که سفارشات شما بیتشر نشده اند این افزایش مترجم را متوقف کنید؟ این کار بصورت فرسایشی باعث حذف مترجمین خبره تر خواهد شد

پاسخ کاربر

 اینو من کلا باهاش موفقم.

مترجم شماره 366

 برگزارییییییییی ازموننننننننن :))))))))))))

مترجم شماره 1249

 

سلام مترجم گرامی

متاسفانه این سایت حدود 40 درصد به گفته خودشون و حتی بیشتر اگر محاسبه کنید ، را به عنوان حق خودش بر می دارد و به نظر من سوء استفاده از یک عده مترجم است که به پول نیاز دارند مثلا برای طرح برنزی با سرعت عادی  بری هر 250 کلمه حدود 2000 تومان به مترجم پرداخت میکند که عین بی انصافی است و معلوم نیست که این سایت زیر مجموعه کدام سازمان یا ارگان این همه سود برای خودش در نظر گرفته است پس واضح است که هر چقدر مترجمان بیشتری را جذب کند سود بیشتری را بدست می آورد و خود مترجم زیاد در این سایت ارزشی ندارد.

مترجم شماره 499