با سلام

پلن مربوط به هر مترجم ثابت است یا تغییر می کند؟ برای مثال مترجم دارای پلن نقره ای می تواند به پلن طلایی ارتقاء پیدا کند؟ در چه صورت؟

با تشکر

پاسخ کاربر

سلام

هرگونه تغییر در پلن های مترجم توسط بخش کنترل کیفیت و آموزش انجام می شود. شما می توانید از طریق بخش پیام نحوه ورود به پلن طلایی را پیگییر فرمایید.

تمامی سفارشات توسط بخش کنترل کیفیت بررسی و امتیاز دهی می شود. میانگین این امتیاز و امتیازی مشتری در تغییر پلن مترجم تاثیر دارد.

موفق باشید


مدیر سایت