سلام. میخواستم بپرسم شما زیرمجموعه شبکه مترجمین هستید؟

پاسخ کاربر

 سلام

خیر، سایت itrans.ir به صورت مستقل فعالیت می کند و زیر مجموعه هیچ شرکتی نیست. ما هیچ نماینده ای هم نداریم.

موفق باشید

مدیر سایت

 

سلام مترجم گرامی

متاسفانه این سایت حدود 40 درصد به گفته خودشون و حتی بیشتر اگر محاسبه کنید ، را به عنوان حق خودش بر می دارد و به نظر من سوء استفاده از یک عده مترجم است که به پول نیاز دارند مثلا برای طرح برنزی با سرعت عادی  بری هر 250 کلمه حدود 2000 تومان به مترجم پرداخت میکند که عین بی انصافی است و نمی دونم که این سایت زیر مجموعه کدام سازمان یا ارگان این همه سود برای خودش در نظر گرفته است

مترجم شماره 499