باسلام. ایا ازطریق اس ام اس میتوانم بفهمم که برایم متنی امده است تا ترجمه کنم؟ و

متن ارسالی برای ازمون راازطریق تحویل نهایی فرستادم اما انگار نیامده و خبری نیست که ایا درازمون قبول شده ام یا خیر؟ چگونه باید بررسی نمایم.

پاسخ کاربر

 سلام

بله، وجود سفارش جدید مطابق با شرایط و زبان انتخابی شما از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی می شود.

بعد از مشخص شدن نتیجه آزمون سفارش ها برای مترجمین قابل رویت می باشد.

موفق باشید

مدیر سایت