آیا سفارشات دقیقا در زمان معین شده برای تحویل،تحویل داده میشوند ؟یا ممکنه زودتر هم تحویل داده بشه

اگر از ترجمه ای که انجام شده راضی نباشیم تکلیف چی هست؟ گارانتی وجود داره؟

پاسخ کاربر

 سفارشات قبل از زمان مشخص شده تحویل می شوند. در صورتی که سریعتر می خواهید از زمان بندی نیمه فوری یا فوری استفاده فرمایید. تمامی کارها بررسی می شوند و در سطح کیفیت خود دارای گارانتی می باشند. 

مدیر سایت