سلام

وارد سایت شده بودم که متنی برای ترجمه اومد.

اما فایلش قفل بود.

چن بار رفرش کردم باز نشد .

چن ثانیه بعد دیگه فایلی نبود و یکی برش داشت. میشه بگین دلیل این قفل بودن فایل چی بوده ؟؟

ممنون

پاسخ کاربر

سلام

در این موارد سفارش قفل می شود.

- برخی سفارش ها با مترجم از پیش انتخاب شده روی سایت قرار می گیرد.
- تعداد لغات سفارش اشتباه محاسبه شده و مثلا یکی از مترجمین اطلاع داده و ما قفل کردیم تا اشتباهی در انتخاب بقیه پیش نیاید.
- وضعیت پرداخت مشتری دچار مشکل شده است.
- زبان توسط مشتری اشتباه انتخاب شده است.

وقتی سفارشی قفل است مترجمی قادر به انتخاب آن سفارش نیست تا زمانی که مشکل سفارش حل شود.

مدیر سایت

سفارش را قبل از شما یک مترجم دیگه برداشته وقتی یه مترجم سفارش را برمی دارد قفل می شود 

نامشخص