سلام   

من بعنوان مترجم سایت در زمینه ی زبان عربی که خود عرب زبانم ثبت نام کردم اما هیچی در مورد اینکه متنی برای ترجمه داده شود دریافت نکردم مدارک ارسالیم هم کامل بود دلیلش چیه

ممنون....

پاسخ کاربر

این پرسش ها را از طریق پیام داخلی بپرسید 

نامشخص