سلام میشه از متن عکس بگیرم براتون بفرستیم؟

پاسخ کاربر

 سلام، بله سعی کنید کیفیت تصاویر مناسب باشد تا مترجم بتواند تشخیص دهد. در نهایت همه تصاویر را فشرده کنید تا یک فایل ایجاد شود. موفق باشید.

مدیر سایت