سلام. بخش راهنماتون كجاست؟شرايط نحوه  دستمزد مترجم كجا نوشتيد؟

پاسخ کاربر

 سلام

لینک بخش راهنما

بعد از ثبت نام بخش آموزش سایت قابل دسترسی است، دستمزد هر سفارش متناسب با شرایط آن سفارش متفاوت است و در صفحه خانه اکانت مترجمی مشخص است.

مدیر سایت