سلام

در بخش زبان ها، زبان های اسپانیایی و ایتالیایی هم اضافه کنید، بنده علاوه بر مترجم زبان انگلیسی، مترجم زبان های اسپانیایی و ایتالیایی نیز هستم.

سپاس فراوان

پاسخ کاربر

 سلام

زبان های اسپانیایی و ایتالیایی به زودی اضافه می شود.

مدیر سایت