سلام 
من خارجي هستم واينجا درس میخونم دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستم ومیتوانم از زبان عربی به فارسی وبر عکس ترجمه کنم 
ولی کد ملی نداارم که در این سایت ثبت نام کنم اگر مایل به همکاری هستید به من بگید چکار کنیم؟

پاسخ کاربر

 باسلام

درنسخه جدید سایت این مورد پیش بینی شده است و به زودی قابل استفاده خواهد بود.

موفق باشید.

مدیر سایت