سلام.آیا فایل ترجمه به فرمت word است؟

پاسخ کاربر

سلام

متناسب با فایل مبدا فایل نهایی آماده می شود. اگر فایل مبدا pdf یا word باشد، فایل نهایی هم word خواهد بود. اگر فایل مبدا excel باشد فایل نهایی excel می باشد.

موفق باشید.

مدیر سایت