سلام بنده تازه با این سایت شما آشنا شدم. مدارکی فرستادم که البته مدارک نشان دهنده سابقه بنده نیست. چون بنده بطور آزاد حدود 7 سال هست که ترجمه می کنم

لطفا نتیجه بررسی خود را اعلام کنید با تشکر. شیری

پاسخ کاربر

 سلام

لطفا پیگیری ثبت نام را از طریق سیستم پیام داخلی سایت انجام دهید. تمامی مدارک بررسی و به نوبت از همه مترجمان آزمون ورودی آنلاین گرفته می شود. 

موفق باشید

مدیر سایت