سلام آیا اطلاعات من اعمم از آدرس و کپی شناسنامه قابل دسترس عموم است یا نه؟

 

پاسخ کاربر

 سلام

خیر، هیچ کدام از اطلاعات شخصی حتی نام شما منتشر نمی شود. 

موفق باشید.

مدیر سایت