سلام

لطفاً اگر امکان دارد در رابطه با حق الزحمه مترجم هم توضیحاتی ارائه کنید، با تشکر

پاسخ کاربر
لیست خالی است.