تفاوت پلن های ترجمه برنز، نقره ای و طلایی چیه؟

پاسخ کاربر

سلام

به صفحه اصلی سایت یا صفحه ثبت سفارش مراجعه فرمایید. تفاوت ها در جدول مربوطه نوشته شده است.

به صورت مختصر:
- پلن برنز عمومی ترجمه می شود
- پلن های نقره ای و طلایی توسط متخصص هر رشته انجام می شود.
 - شرایط ضمانت پلن طلایی طولانی تر است.
 - مترجمان طلایی سابقه زیادی دارند.

مدیر سایت