ایمیل بنده به علت خاموش بودن دکمه num lock کیبرد به اشتباه درج شده . آیا امکان حذف حساب کاربری و ثبت نام دوباره برای من وجود دارد؟ یا می شود بدون ایمیل هم در سایت فعالیت های معمول را ادامه داد؟

پاسخ کاربر

نام، نشانی ایمیل مورد نظر و شماره کارت ملی خود را به نشانی info@itrans.ir با موضوع "اصلاح نشانی ایمیل" ارسال فرمایید تا رسیدگی شود.

مدیر سایت