شرایط و قوانین سایت برای وب مسترها


  • عمومی
  • نمایش تبلیغ
  • روش محاسبه
  • پرداخت
  • تغییر شرایط و قوانین

عمومی

سایت ترجمه تخصصی بستری برای ارائه خدمات ترجمه به صورت آنلاین فراهم کرده است. این سایت سفارشات را به صورت آنلاین از مشتریان دریافت و برای ترجمه در اختیار مترجمین قرار می دهد. تبلیغ کنندگان موظف هستند شرایط سایت را رعایت کنند.


نمایش تبلیغ

برای نمایش تبلیغ حتما از متون و بنرهای  سایت باید استفاده شود.


روش محاسبه

سیستم به صورت خودکار ورود IP ها را از سایت یا وبلاگ بررسی می کند و با توجه به شرایط تکراری نبودن IP و بررسی مسیر ورود کاربر، کلیک را ذخیره میکند.

پرداخت

پرداخت از طریق سیستم بانکی و به صورت پایا انجام می شود. تبلیغ کننده باید اطلاعات حساب بانکی خود (شماره کارت، شماره شبا و نام صاحب حساب) را دقیق در بخش بخش مربوطه وارد کند. مسولیت واریزهای اشتباه با تبلیغ کننده است.

  

تغییر شرایط و قوانین

سایت حق تغییر در قوانین را برای خود محفوظ می داند و این قوانین و شرایط ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. لطفا به صورت دوره ای این صفحه را مطالعه فرمایید.