حسن م.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

حسن م. از سه شنبه، 1 اردیبهشت 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 786,339 کلمه در قالب 193 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حسن کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حسن در ترجمه، مکانیک است.

193

تعداد سفارش

786,339

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حسن م.