حسن م.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

حسن م. از سه شنبه، 1 اردیبهشت 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 812,645 کلمه در قالب 199 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حسن کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حسن در ترجمه، مکانیک است.

199

تعداد سفارش

812,645

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حسن م.