هوشمند ز.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای هوشمند ز. از یک شنبه، 8 آذر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 642,732 کلمه در قالب 219 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی هوشمند کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه هوشمند در ترجمه، برق و الکترونیک ، عمران ، علوم پایه ، محیط زیست ، زمین شناسی و معدن است.

219

تعداد سفارش

642,732

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز