هوشمند ز.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای هوشمند ز. از یک شنبه، 8 آذر 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 662,431 کلمه در قالب 223 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی هوشمند کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه هوشمند در ترجمه، برق و الکترونیک ، عمران ، علوم پایه ، محیط زیست ، زمین شناسی و معدن است.

223

تعداد سفارش

662,431

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز