میلاد ش.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

میلاد ش. از چهارشنبه، 3 آذر 1395 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 1,043,718 کلمه در قالب 262 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی میلاد کارشناسی می باشد. زمینه های مورد علاقه میلاد در ترجمه، کامپیوتر ، روان شناسی ، علوم اجتماعی ، هنر ، ادبیات و زبانشناسی است.

262

تعداد سفارش

1,043,718

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز