مهدی گ.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای مهدی گ. از یک شنبه، 27 خرداد 1397 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 159,563 کلمه در قالب 18 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی مهدی کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه مهدی در ترجمه، کامپیوتر ، عمران ، معماری ، محیط زیست ، زمین شناسی و معدن است.

18

تعداد سفارش

159,563

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز