محمد ث.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای محمد ث. از یک شنبه، 10 تیر 1397 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 15,790 کلمه در قالب 6 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی محمد کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه محمد در ترجمه، مدیریت ، پزشکی ، روان شناسی ، شیمی ، علوم پایه است.

6

تعداد سفارش

15,790

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه محمد ث.

شیمی

شیمی

مهندسی شیمی به شاخه ای از مهندسی اطلاق می شود که در آن دانشجویان با فراگیری دقیق اصول و قواعدی از علوم شیمی، فیزیک، ریاضیات و اقتصاد، اقدام به تولید، تغییر دادن و انتقال مؤثر مواد، ترکیبات شیمیایی و انرژی می کنند. یک متخصص مهندسی شیمی که در این حرفه به خوبی تجربه پیدا کرده باشد،

مدیریت

مدیریت

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، MBA، مدیریت مالی، مدیریت جهانگردی، مدیریت اجرایی و شهری، مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، مدیریت آموزش